20
Lip 2023

ETNOWAKACJE w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle

warsztaty » ETNOWAKACJE w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle

W dniach od 17 do 21 lipca 2023 roku odbyły się ETNOWAKACJE w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Organizatorem tego wydarzenia był Związek Kurpiów w Ostrołęce. W ramach zadania MISTRZOWIE TRADYCJI I UCZNIOWIE, międzypokoleniowe budowanie kurpiowskiej wspólnoty, odbyły się warsztaty, pokazy, multimedialne prezentacje, kurpiowska twórczość ludowa, kuchnia regionalna, historia Kurpiów, dialekt kurpiowski, muzyka, śpiew i taniec.

Jadwiga Niedźwiedzka przeprowadziła warsztaty z wycinanki 20 lipca 2023 roku. Na początku zapoznała dzieci z Regionem Kurpiowskim, strojem regionalnym oraz historią i rodzajem wycinanki na Kurpiach Zielonych. Dzieci miały do wykonania dwa zadania: kartka z wycinką wielokolorową oraz znaczek zawierający wycinankę jednokolorową. Uczestnicy wykonali zadania z wielkim zainteresowaniem.