Jadwiga Niedźwiedzka

Jadwiga Niedźwiedzka (z domu Staśkiewicz) urodziła się w rodzinie chłopskiej 8 października 1954r. w Strzałkach, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. W Strzałkach skończyła Szkołę Podstawową (1969r.). Wykształcenie średnie zdobyła w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce (1969-1973), a tytuł magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach (1973-1977). W 1997 roku ukończyła Podyplomowe Studium Informatyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Doskonaliła swoje umiejętności, ukończyła wiele kursów o tematyce dotyczącej pracy zawodowej. Od 1 września 1977 roku pracowała w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, jako dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki. Zajmowała się nie tylko nauczaniem i przygotowaniem uczniów do matury, ale również pracowała społecznie z młodzieżą i na rzecz szkoły. Społecznie pełniła funkcję zastępcy dyrektora, opiekowała się Szkolnym Samorządem Uczniowskim, rozpoczęła oraz kontynuowała Olimpiadę Wiedzy Matematycznej „Mistrz Matematyki”, założyła  oraz była administratorem strony internetowej szkoły. Była współorganizatorką wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Aktywnie pracowała przy awansach nauczycieli, prowadziła kurs komputerowy dla nauczycieli, była ekspertem matematyki i informatyki. Pracowała jako egzaminator i kontynuowała  sprawdzanie prac maturalnych na emeryturze.

Była aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego.  Przygotowała wiele różnorodnych materiałów graficznych i okolicznościowych na wydarzenia i imprezy organizowane przez Oddział w Kadzidle.

Elementy regionalizmu wprowadzała do pracy z uczniami. Przez kilka lat prowadziła kółko regionalne – uczniowie uczyli się wycinać, malować pisanki, haftować, szydełkować. Organizowała  spotkania z twórcami ludowymi. W szkole policealnej była promotorem kilkunastu osób, które pisały prace dyplomowe (forma książkowa lub prezentacja) na temat twórców ludowych regionu kurpiowskiego. Z Panią Grażyną Reszką nagrała film przedstawiający pieczenie chleba na Kurpiach.

Jej kreatywność była wysoko oceniana przez pracodawcę. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, kształtowanie osobowości, charakterów i postaw młodzieży otrzymała wiele nagród, między innymi dyrektora szkoły oraz Starosty Ostrołęckiego.

Od 2008 roku jest na emeryturze. Dalej aktywnie uczestniczy w działaniach środowiska. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie (od 2009r.), Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich w Kadzidle, Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP (Koło nr 4 w Kadzidle), Koła Gospodyń Wiejskich „Wesołe Nutki” w Kadzidle. Jej pomysłowość i inicjatywa w podejmowanych działaniach jest doceniana przez środowisko. Prowadzi własną stronę internetową, uwzględnia w niej działania Koła Gospodyń Wiejskich w Kadzidle.  

Po latach wróciła do korzeni, do rodzinnych tradycji. Zawsze były w Jej pamięci, lecz praca i obowiązki rodzinne nie pozostawiały wiele wolnego czasu. Okazjonalnie wycinała gwiazdy czy leluje dla przyjaciół i znajomych, czasem na wystawy „Śladami Kurpiów”. Ma bogaty zakres twórczości, szczególnie lubi wycinankę i plastykę obrzędową. Specjalizuje się w wycinaniu gwiazd i leluj. Odważnie łączy tradycyjne wzory i wykonanie ze współczesnym zapotrzebowaniem.  Idealnym przykładem jest kolekcja okolicznościowa przygotowana z okazji XXXII Miodobrania Kurpiowskiego. Poza tym chętnie korzysta z innych tradycyjnych form takich jak „kręcenie” kwiatów i kierców, lepienie byśków, malowanie jajek, Zajmuje się szydełkowaniem. Wykonuje nie tylko obrusy i chustki, ale również ozdoby choinkowe np. aniołki, gwiazdki, bombki, serca itp. Potrafi również wykonywać dzianiny za pomocą drutów np. tradycyjne chustki, swetry i inne wyroby.

Swoją wiedzę przekazuje dzieciom, młodzieży oraz dorosłym nie tylko w swoim regionie, ale również na terenie całego kraju. Między innymi prowadzi warsztaty np. Ginące Zawody w Kadzidle, Akademia Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Bierze udział w kiermaszach np. kiermasze organizowane przez CKK w Kadzidle, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Muzeum Podlaskie w Białymstoku i innych.  W 2009 roku przygotowała wystawę swoich prac pod hasłem „Powrót do korzeni”, która odbyła się w listopadzie  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle oraz w grudniu w Gminnej Bibliotece Publicznej  i GOK-O w Lelisie. W czerwcu 2019 odbyła się indywidualna wystawa  „Z tradycją w nowoczesność” w Gminnej Bibliotece w Kadzidle. Bierze udział w imprezach folklorystycznych organizowanych przez  Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Aktywnie uczestniczy w podejmowanych zadaniach przez STL w Lublinie, Oddział Kurpiowski i Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich w Kadzidle.

Nagrano i umieszczono w Internecie wiele filmów z jej udziałem o tematyce regionalnej. Działalność została opisana w kilku książkach oraz tradycyjnej prasie. Rękodzieło Jadwigi Niedźwiedzkiej, a szczególnie wycinanki są wykorzystywane do promocji (ulotki, magnesy i inne gadżety) nie tylko gminy Kadzidło ale również powiatu Ostrołęckiego. Wiele wydawanych książek  przez Związek Kurpiów zawiera jej wycinanki w opracowaniach graficznych. Na XX Festiwalu EtnoKraków/Rozstaje w 2018 roku wykorzystano wycinanki Jadwigi Niedźwiedzkiej do wizualizacji autorstwa Ady Bystrzyckiej.

Urodziła się w rodzinie Staśkiewiczów, która od pokoleń zajmowała się twórczością ludową. Jej rodzicami są Aleksandra (z domu Kisiel) i Bolesław, babcia - Antonina Staśkiewicz (twórczyni ludowa).  Z obydwu rodów istniały osoby znane jako twórcy ludowi  np. Stanisława Olender (siostra ojca), Stanisława Bakuła (ciotka matki), Wincenty Staśkiewicz  (brat ojca) z żoną Cecylią i wiele innych osób. Już od dzieciństwa miała z nimi kontakt. Ich działania wpłynęły na jej zainteresowania sztuką kurpiowską oraz dały możliwość rozwijania  uzdolnień oraz kontynuowania tradycji rodzinnych. Swoje zainteresowania przekazuje rodzinie (dzieci, wnuczęta) organizując rodzinne spotkania związane z tradycyjnymi obrzędami np. malowanie pisanek, pieczenie fafernuchów, wykonywanie ozdób choinkowych i inne.

 

Informacje w Internecie:

Mazowiecki Szlak Tradycji

Gmina Kadzidło

Kurpiowska przygoda Marcina Mellera - film

Kurpie Zielone - Jadwiga Niedźwiedzka - film

Kurpie Zielone - BYŚKI I NOWE LATKA - film

Kalendarz 2013

Obróbka lnu dawniej na Kurpiach - film

Wystawa w Gminnej Bibliotece w Kadzidle -2009

Wystawa w Gminnej Bibliotece w Kadzidle

Wycinanka kurpiowska, Jadwiga Niedźwiedzka - film

Wystawa online w Poraju

Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie

Konstancin-Jeziorna

 

Informacja w czasopismach:

 1. Nowiny Kadzidlańskie, artykuł „Wystawa prac Jadwigi Niedźwiedzkiej” ,Nr 4 (11) 2009 Kadzidło;
 2. Tygodnik Ostrołęcki, 22 grudnia 2009, Lelis -informacja o wystawie „Powrót do korzeni”;
 3. Tygodnik Ostrołęcki, 18 sierpnia 2015r., artykuł KURPIOWSKIE BIOGRAFIE (47), „Uczy z pasją”;
 4. Wysokie obcasy nr 37(1051), 14 września 2019r. artykuł „REJBAKI, PĘPUCHY, FAFERNUCHY”;
 5. ZWIERCIADŁO, 4 (2093) Kwiecień 2021, artykuł "Jajka z niespodzianką";
 6. Tygodnik Ostrołęcki, 8 marca 2022, artykuł WIEŚCI Z GMIN, "Od lat rozkochują w Kurpiach znajomych i nieznajomych",
 7. Magazyn POWIATU OSTROŁECKIEGO, NR 103, 30 stycznia 2024, artykuł „LAUREACI DOROCZNYCH NAGRÓD STAROSTY”.

 

Informacje w książkach:

 1. SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KURPIOWSZCZYZNY XX – XXI WIEKU, Stanisław Pajka, Ostrołęka 2016;
 2. PISANKI, Katarzyna Kraczoń, Lublin 2017;
 3. PISANKOWE INSPIRACJE, Alina Czyż, Szydłowiec 2018;
 4. ILUSTROWANY SŁOWNIK KURPIOWSKI, Mirosław Grzyb, Ostrołęka 2019 – autorka ilustracji wycinanek;
 5. KURPIE legendy i opowieści, ZWIĄZEK KURPIÓW, Ostrołęka 2020 – autorka wycinanek kurpiowskich;
 6. POLSKO-ANGIELSKI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY POKOCHAJ KURPIE, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, Myszyniec 2020 – autorka użytych w książce wycinanek;