Mistrz - Uczeń 2024

Projekt Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Mistrz – Uczeń” ze środków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Adres strony internetowej NIKiDW: www.nikidw.edu.pl

Celem Programu Stypendialnego „Mistrz – Uczeń” jest podtrzymywanie lokalnych tradycji   i umiejętności oraz zapewnienie ciągłości tej twórczości, przejawiającej się w kulturze słownej, folklorze oraz sztuce, rzemiośle i rękodziele.

Jadwiga Niedźwiedzka i Joanna Duda otrzymały stypendium w 3 edycji Programu Stypendialnego „Mistrz – Uczeń” zorganizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. W ramach stypendium trwającego od 1 czerwca do 30 listopada 2024 roku, będzie realizowany projekt edukacyjny pod nazwą „Cas łoblec śë ćpło chustó”. W trakcie realizacji stypendium Uczeń (Joanna Duda) pod okiem Mistrza (Jadwiga Niedźwiedzka) wykona dwie chusty kurpiowskie z wełny. Pierwsza, większa, która jest noszona przez kobiety do stroju kurpiowskiego. Druga, mniejsza przeznaczona dla dziewczynki ubranej w strój kurpiowski.