25
Mar 2015

Akademia Sztuki Ludowej STL w Lublinie

warsztaty » Akademia Sztuki Ludowej STL w Lublinie

Akademia Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych to projekt edukacyjny, który już na trwałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Lublina. Obejmuje on całoroczny cykl warsztatów sztuki i rękodzieła ludowego połączony z prelekcjami, spotkaniami i wystawami, a adresowany jest do szerokiego grona odbiorców.

Warsztaty prowadzą twórcy ludowi (członkowie STL) z Lubelszczyzny i innych regionów Polski.

Uczestnicy projektu poznają bogate tradycje świąteczne i rękodzielnicze Lubelszczyzny i  innych regionów etnograficznych kraju, a także mogą zdobyć praktyczne umiejętności wykonywania wyrobów z różnych dziedzin sztuki ludowej.

W ramach tego projektu 25 i 26 marca 2015 roku przeprowadziłam warsztaty wielkanocne  wykonywania palmy kurpiowskiej z kwiatów bibułowych. Brały w nich udział przedszkolaki, uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej oraz osoby dorosłe. Każdy uczestnik warsztatów wykonał samodzielnie palmę, którą zabrał  do domu.  Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze.